Patientföreningen för läkarordinerad cannabis

MedCan är i första hand en svensk förening för patienter intresserade av att använda cannabisväxten som läkemedel. Vi välkomnar även stödmedlemmar som tror på vår sak.

Vi anser det bevisat att cannabinoider i alla dess former är livsviktiga för svårt sjuka människor. Dessutom så försvårar stigmatiseringen av cannabis för forskningen och även patienters tillgång till denna medicin!

MedCan på Facebook: