Medicinsk Marijuana

I USA har 14 deldelstater legaliserat användningen av medicinsk marijuana och fler lär följa inom kort. 

Anmärkningsvärt är att detta skett trots att själva termen "marijuana" el det äldre "marihuana" är nedsättande och användes ursprungligen i USA för att ge cannabis ett "farlig" framtoning, eftersom ordet kommer från ett för den genomsnittlige amerikanen främmande språk, nämligen spanskan. Och det som man inte känner till, uppfattas ju som bekant ofta som lite skrämmande.

Medicinsk marijuana är benämning på det naturliga extraktet från cannabisväxtens honblommor, till skillnad från de syntetiska läkemedel som framställs på laboratorier. Dessa läkemedel heter t ex: Dronabinol, Marinol, Sativex etc