Cannabis

(Gamla cannabissativa)

Cannabis sativa är det latinska namnet för hampa. Cannabis är en ettårig ört som är mycket tålig och snabbväxande. Den förekommer över stora delar av världen och växer även på näringsfattig jord. Cannabis sativa har karaktäristiska fingrade blad med tre-nio flikar och är en av våra äldsta kulturväxter.

Cannabis sativa finns i tre” grundutföranden”; Cannabis sativa, Cannabis indica och Cannabis ruderalis.

Sativan är förmodligen den mest avbildade varianten och därför den som troligtvis är mest välkänd bland allmänheten. Bladen är smala och har oftast 7 eller 9 flikar. Cannabis sativa odlas över hela världen. Halten av THC (tetrahydrocannabinol) är högre än halten av CBD (Cannabidiol)

Cannabis Indica

Indican är kortare och har ett mera buskigt och kompakt växtsätt än sativan. Antalet flikar hos Indica är också färre; vanligen 5-7. Halten av CBD är högre, medan THC-halten är lägre än hos sativan. Det latinska artnamnet indica kommer av att den vilda förekomsten av växten huvudsakligen är koncentrerad till trakterna runt Himalaya (Indien, Afghanistan, Nepal etc). I Afrika och Asien kallas cannabis oftast indian hemp.

Cannabis Ruderalis

Ruderalis förekommer numera i flera asiatiska länder, men kommer ursprungligen från Ryssland. Här är halten av cannabinoider betydligt lägre än i de två föregående sorterna. Den här sorten av cannabis är förmodligen mest känd för att snabbt börja blomma, till skillnad från sativan och indican, vilkas blomningsperiod inträffar först sedan förhållandet mellan ljus/mörker under dygnet är 12/12.

Vissa anser att ruderalis inte är en egen art, utan en underart till sativan. Ruderalis ansågs förr som tämligen värdelös bland odlare, men på sistone har dess förmåga att motstå angrepp från diverse skadeinsekter och sjukdomar (i kombination med den tidiga blomningen) gjort att man ganska flitigt använder den för att korsa den med andra arter. Framtiden för ruderalis ser därför lovande ut.