Historia

Cannabisplantan är en av mänsklighetens äldsta kulturväxter. Enligt forskarna är det äldsta vävda plagget man hittat gjort av hampa och dess ålder har daterats till närmare 8 000 år.

För över 6 000 år sedan använde man i Kina cannabis för medicinska ändamål. Plantans användningsområden i övrigt var bl a fiberutvinning, matolja och djurfoder.

Den medicinskt intresserade kinesiske kejsaren Shen Nung skrev 2735 före Kristus att ”hampa använd över lång tid skänker bruket kontakt med andarna och gör kroppen lätt”.

Första gången växtens drogegenskaper uppmärksammas i skrift är i indiska texter, Atharva Veda, där man berättar om den den milt narkotiska drycken bhang, som består av torkade cannabisblad, frön och delar av stammen. Bhang kallas i texten också för”Heligt gräs”. Stycket dateras till mellan 2 000-1 400 f.Kr.

Medicinsk litteratur från den här tidsepoken ger vid handen att man även använde cannabis till smärtlindring och för att behandla epilepsi.
2003 hittades i Xinjiang-regionen i Kina en läderkorg fylld med frön och fragment från cannabis intill en mumifierad shaman, som bedöms ha dött för 2 500- 2 800 år sedan.

2 727 f Kr författades i Kina den äldsta dokumenterade texten om medicinsk cannabis. I alla delar av världen har människor använt cannabis som botemedel för en mängd olika hälsoproblem.

Man vet inte när cannabis först kom till Europa, men det finns fynd i närheten av Berlin som tyder på natt det skedde runt 500 f Kr. Det var skyterna som introducerade cannabis i vår världsdel och de följande 400 åren spreds växten norrut genom Europa.

Från omkring 1000 år f Kr och fram mot slutet av 1800-talet var hampa en av de viktigaste och mest odlade kulturgrödorna. Hampa utgjorde en majoritet av jordens alla fibrer, tyg, lampolja, papper, rökelse och medicin.

På 1800-talet ingick s k indisk hampa i de flesta mediciner, för användning mot alla möjliga åkommor. I Sverige förekom indisk hampa som råvara i olika medicinska tinkturer.
Mellan 1869 till 1950 fanns cannabis tillgängligt på apotek i Sverige. Innehav och försäljning av indisk hampa blev dock olagligt genom Sveriges inträde i Nationernas förbund 1930.

Sedan dess har myndigheterna runtom i världen utsatt cannabis för intensiva propaganda- och skrämselkampanjer för att växten även framledes ska förbli olaglig. Emellertid har tillkomsten av internet och det fria flödet av information gjort detta förhållningssätt allt svårare att försvara. Ny forskning visar allt fler goda medicinska egenskaper och kravet på att cannabis ska få användas för medicinska ändamål har växt sig allt starkare under senare tid. Detta har resulterat i att flera stater har godkänt användningen av medicinsk cannabis, vanligen i form av marijuana.