Föreningen

Vetenskap ska styra medicinering med cannabismediciner

Så är inte fallet idag och detta ska vi ändra på. Cannabisväxten har under 1900-talet varit hårt angripen av organisationer som inte gärna ser att cannabis omtalas i positiva ordalag. 

För den som läser om mänsklighetens historia så är det uppenbart att smutskastningen av cannabis inte är hederlig.

Främja säkra konsumtionsalternativ

Att röka cannabis är kanske inte det bästa sättet att konsumera cannabinoider men det finns trots allt situationer där det ändå kan vara nödvändigt. Om en patient t e x inte har tillgång till en vaporizer men behöver en direktverkande medicinsk effekt så är vägen via lungorna det mest effektiva. MedCan vill att vaporizerapparater som förångar cannabis ska bli lättillgängligt, kanske t o m subventioneras för patienter som inom ett legalt ramverk använder medicinsk cannabis.

Vi tror inte att cannabismedicin absolut måste distribueras i kemisk form som tabletter eller liknande även om det också kan vara bra. Faktum är att den naturliga uppsättningen av cannabinoider som plantan skapar kan vara svår att efterlikna i syntetisk form. Vi anser att det behövs tillgång till både syntetiska och naturliga cannabinoider, för patienternas bästa! 

Värna om patienträttigheter

Ingen människa som behöver medicinera med cannabinoider ska straffas för detta. Medicin baserat på cannabinoida ämnen ska inte heller vara en sista tillflykt som läkare motvilligt rekommenderar.

Vi avser att förbättra villkoren för patienter med varierande sjukdomsbild som behöver medicinsk cannabis.

Sprid kunskapen om cannabinoiders medicinska egenskaper

Merparten av drogrelaterad information som sprids idag i samhället är inte välvilligt inställd till cannabismedicin. Det är mycket vanligt att organisationer som arbetar mot droger, finansierade av skattemedel, kommer med det mest befängda påstående i syfte att förneka de medicinska egenskaper som cannabinoider besitter.