Cannador

Cannador är ett standardiserat cannabisextrakt, inkapslad 2.5 mg THC (dronabinol) och ca 1.25 mg CBD (cannabidiol), avsett att motverka stelhet i muskler, smärta, spasmer, sömnproblem och vanliga rörelsehinder som uppstår p.g.a. multipel skleros.

Studier i bl.a. England har visat på goda resultat.