Sativex

Sativex är en tinktur som innehåller cannabinoider utvunna ur blomställningar från cannabisväxten. Efter flera års testande har den nyligen blivit godkänd i Europa, i första hand för MS-patienter för behandling av muskelspasmer, överaktiv blåsa, och nervsmärta.

Sativex är den första doskontrollerade cannabisbaserade läkemedlet och innehåller lika delar tetrahydrocannabinol (THC) och cannabidiol (CBD). Sativex levereas som en spray, avsedd att appliceras under tungar och absorberas i slemhinnorna. 

Varje sprayflaska levererar 2.7mg THC och 2.5mg CBD.

Tillverkaren heter GW Pharmaceuticals och det kvalitetskontrollerade växtmaterialet odlas på hemlig ort i England.