Vaporizer

Vaporizer är en apparat som används för att förånga örtmaterial. Poängen med dessa maskiner är att värmen som flödar genom växtmaterialet inte är så pass het att förbränning uppstår. Temperaturen bruka vara ungefär 100-200 grader vilket omvandlar ämnen till ånga som användaren andas in.

Vaporizertekniken är i jämförelse med klassisk rökning i stort sett harmlös för användarens kropp eftersom inga giftiga ämnen bildas av den mindre varma temperaturen.

Tekniker

Man kan säga att det finns två olika tekniker för att värma upp växtmaterialet. Antingen är det varm luft som passerar materialet eller så kan växtdelarna placeras direkt på en varm yta. Det senare är idag betraktat som omodernt av vissa.

För att inhalera ångan används ofta en slang som användaren andas genom eller en plastpåse som först fylls upp för att sedan användas för inandning.

Mobila vaporizermaskiner

Utvecklingen har gått snabbt framåt och idag finns det på marknaden flera olika mobila vaporisatörer som passar bra för bruk utanför hemmet.