Nyheter

Pressrelease: Kommande dom i Hovrätten idag

Svea Hovrätt fäller idag (kl 11:00) sin dom över Andreas som framgångsrikt behandlade ångest och neuropatisk smärta med cannabis. Det brott åklagaren anser begåtts saknar brottsoffer.Andreas är den enda som har blivit utsatt i det här fallet då han inte längre kan använda den medicin som han av erfarenhet vet fungerar.Andreas har blivit ett lagoffer. […]