Nyheter

Pressrelease: Kommande dom i Hovrätten idag

Svea Hovrätt fäller idag (kl 11:00) sin dom över Andreas som framgångsrikt behandlade ångest och neuropatisk smärta med cannabis.

Det brott åklagaren anser begåtts saknar brottsoffer.
Andreas är den enda som har blivit utsatt i det här fallet då han inte längre kan använda den medicin som han av erfarenhet vet fungerar.
Andreas har blivit ett lagoffer.

Han är långt ifrån ensam, MedCan läser regelbundet patienthistorier där medlemmar berättar hur cannabismedicin behandlar deras besvär med lindriga och få bieffekter, egenskaper många av deras ordinerade läkemedel inte lyckas uppfylla.

Vi läser om:

  • Mannen med Chrohns/IBS som åter kan äta ordentligt utan att längre känna oro för att symptomen manifesteras.
  • Dottern som framgångsrikt behandlas för sin epilepsisjukdom med CBD-olja utvunnen ur lagligt odlad industrihampa.
  • Den ensamstående mamman som medicinerar sin svåra reumatiska sjukdom och kroniska värk med cannabismedicin hon köper från gatans apotek. Medicin som gör att hon numera klarar av att fungera i vardagen även under de värsta skoven.

Men vi hör även röster från alla de som drabbas av myndigheterna:

  • Polisen som tvingas bli medicinsk flykting för att kunna fortsätta behandla sin ADHD och alkoholism med cannabis.
  • Snickaren som förlorade arbetet p.g.a. indraget körkort, utan att ens ha kört rattonykter, för att han behandlar smärtorna i sin trafikskadade rygg med cannabismedicin.
  • Den rullstolsburna kvinnan med MS som dömdes till fängelse för att hon precis som Andreas odlade och använde cannabismedicin, ett straff som ledde till att sjukdomen förvärrades.
  • Pappan som höll på att förlora vårdnaden om sin dotter enbart för att han numer väljer att behandla sig med cannabis istället för de icke fungerande psykofarmaka läkare skrivit ut under år av fruktlös behandling inom den svenska vården.

Vi hör de berätta om läkare som är oroliga för att få IVO:s ögon på sig när de ansöker om licenser för cannabismedicin och off-labelförskriver cannabisbaserade läkemedel, trots att de varken bryter mot någon föreskrift eller lag.

Är det verkligen detta vi har lagen och rättsväsendets resurser till?
Är det rimligt att patienter och läkare ska vara rädda för myndigheter, när de har hittat en medicin som fungerar?

Vi på MedCan anser att staten bör agera stöd istället för krokben.
Har du egen erfarenhet av behandling med cannabismedicin?
Har du utsatts för myndigheter och kanske även blivit lagoffer?

Kontakta patientföreningen MedCan och dela med dig av dina erfarenheter.

Om MedCan
MedCan är patientföreningen för alla som är intresserade av eller använder
cannabis som medicin, vare sig det är som patient eller anhörig.

Föreningen arbetar för att patienter och sjukvårdspersonal ska få tillgång till evidensbaserad information om cannabis som medicin.

Vi kräver att lagarna och den vårdpolitik som svenska myndigheter idag driver igenom förändras och vi vill belysa den stigmatisering och de fördomar som hindrar många medlemmar från att använda den cannabismedicin som möjliggör en fungerande vardag.

Kontaktinfo:
Andreas Thörn
073-9803589

Kampanjsida/pressklipp:
https://www.medcan.se/20-kampanjer/19-andreas-raettegang

Bilder:
http://www.medcan.se/images/press/1.jpg

http://www.medcan.se/images/press/2.jpg

http://www.medcan.se/images/press/3.jpg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *