Multipel Skleros (MS)

Cannabis kan begränsa muskelsmärta och spastiskhet (vissa muskler förblir konstant ihopdragna) orsakad av sjukdomen, såväl som att lindra skakningar, muskelförtvining, ryckningar, darrningar och ostadighet vid gång. En stor mängd referenser i den medicinska litteraturen pekar på att cannabis kan lindra och hindra sjukdomens utveckling. En undersökning från 1997 visade att mellan 30-97 procent upplevde att deras symptom förbättrades av cannabis, beroende på vilka specifika symptom det rörde.

En kommitté för forskning och teknologi i det brittiska överhuset erkände 1998 cannabis förmåga att mildra MS. Efter en omsorgsfull analys av tillgänglig data uppgav ordförande Lord Perry of Walton, att ”vi har sett bevis som är tillräckliga att övertyga oss att en doktor legitimt må vilja förskriva cannabis för att lindra symptom av multipel skleros, och kriminallagstiftning bör ej stå i vägen för detta.” MS är idag den ledande orsaken av neurologiskt handikapp bland unga och medelålders vuxna i USA.